TAKASHIMAYA KYOTO
52 Nishiiru Shincho, Kawaramachi
KYOTO 600 – 8520
+ 81 7 5254 0328

voir

ISETAN KYOTO
Higashi Shiokojicho, Shiokojisagaru
KYOTO 600 – 8555
+ 81 7 5353 2137

voir