CELINE KYOTO DAIMARU 

DAIMARU KYOTO 2F
SHIJO-DORI TAKAKURA NISHIIRI TACHIURINISHIMACHI 79
KYOTO-SHI SIMOGYO-KU KYOTO
600-8511

LOCATE THE STORE

  • CELINE_KYOTO_DAIMARU_CELINE.COM_01
  • CELINE_KYOTO_DAIMARU_CELINE.COM_02
  • CELINE_KYOTO_DAIMARU_CELINE.COM_03
  • CELINE_KYOTO_DAIMARU_CELINE.COM_04
  • CELINE_KYOTO_DAIMARU_CELINE.COM_05