FAQ - Privacy Policy / Sekretess- och dataskyddspolicy

Privacy Policy / Sekretess- och dataskyddspolicy

  Sekretess- och dataskyddspolicy

   

  Senast uppdaterad den 20/05/2019

   

  Se den tidigare versionen av denna policy

   

  Du kan skriva ut hela vår sekretess- och dataskyddspolicy från din webbläsare genom att trycka CTRL+P i Windows och Linux eller ⌘+P i Mac OS.

   

  Denna policy har uppdaterats för att uppfylla kraven i den allmänna dataskyddsförordningen (GPDR) som trädde i kraft den 25 maj 2018.

   

   

  1 Översikt

   

  1.1 Syftet med denna policy

   

  CELINE vinnlägger sig om att värna om din integritet och skydda dina personuppgifter.

   

  Denna sekretess- och dataskyddspolicy (“sekretesspolicyn”) har tagits fram för att informera dig om vår användning av dina personuppgifter som vi samlar in när du besöker CELINE webbplats www.celine.com (“webbplatsen”), när du köper produkter på CELINE försäljningsställen samt när du kontaktar CELINE (“tjänster som tillhandahålls av CELINE”).

   

  Policyn gör det möjligt för dig att se varifrån uppgifterna som vi samlar in kommer och hur vi använder dem samt vilka rättigheter och valmöjligheter du har inom ramen för gällande regler och förordningar gällande dataskydd.

   

  Denna sekretesspolicy är därför viktig för dig och vi ber att du läser den noga.

   

  För att se hur CELINE använder cookies på sin webbplats, se vår cookiepolicy.

   

  1.2 Ändringar i denna policy

   

  CELINE kan komma att göra ändringar i denna policy med jämna mellanrum i förhållande till regelverket och hålla dig uppdaterad om ändringar i våra rutiner för behandling av personuppgifter.

   

  CELINE rekommenderar därför att du alltid bekantar dig med den senaste versionen av denna sekretesspolicy varje gång du planerar att interagera med CELINE, genom att besöka detta avsnitt eller klicka på länken för ”Sekretesspolicy” längst ner på webbplatsens förstasida (se ”Ändringar och uppdateringar i sekretesspolicyn”).

   

  1.3 CELINE roll och ansvar

   

  Såvida det inte finns andra handlingar i vilka något annat anges gällande vissa speciella fall rörande behandling av personuppgifter, kommer behandlingen av dina personuppgifter som beskrivs i denna policy att genomföras av CELINE SA, ett franskt aktiebolag med ett kapital på 2 802 576,00 EUR. Registrerad adress: 16 rue Vivienne, 75002 Paris, Frankrike. Registrerat i Paris under nummer B 572 034 361 (“CELINE”). Bolaget publicerar webbplatsen www.celine.com (“webbplatsen”) och är således personuppgiftsansvarig i enlighet med dataskyddslagarna.

   

  När du köper en vara i en butik utanför Frankrike, kommer den CELINE-butik där du beställer och/eller köper varan dock att vara helt och fullt ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, vilken sker för att hantera transaktionen och faktureringen i samband med köpet.

   

  1.4 Dataskyddsombudet

   

  CELINE har utsett ett dataskyddsombud som ansvarar för att kraven i denna policy samt regler och förordningar gällande dataskydd i allmänhet är uppfyllda. Dataskyddsombudet kan kontaktas för frågor angående denna policy i enlighet med villkoren i det avsnitt i denna policy som har rubriken Kontakta oss.

   

  2 De viktigaste punkterna i den här sekretesspolicyn

   

  De uppgifter som samlas in

  För att läsa mer (avsnitt 3.3)

   

  CELINE samlar in dina personuppgifter när du använder webbplatsen, interagerar med CELINE och gör ett köp i butik.

   

  Utöver den information som du aktivt förser oss med (t.ex. när du skapar ett konto eller registrerar dig för nyhetsbrev), samlas uppgifter automatiskt in eller genereras av CELINE system (t.ex. fastställande av referensnummer för dina CELINE-produkter).

   

  Hur dina uppgifter används

  För att läsa mer (avsnitt 3.1)

   

  De uppgifter som vi samlar in gör det möjligt för oss att göra följande:

   

  Användningen av cookies på webbplatsen gör det möjligt för oss att förbättra den och att skicka dig riktade annonser.

   

  För avaktivering av användningen av cookies för dessa ändamål, klicka här.

   

  Dessutom genomförs kontroller för att garantera säkerheten gällande webbplatsen och de betalningar som genomförs på den.

   

  För mer information om dessa kontroller, se avsnitt 3.2

   

  Vem som tar emot dina personuppgifter och vem de överförs till

  För att läsa mer(avsnitt 3.4)

   

  Dina personuppgifter är endast åtkomliga för behörig personal som arbetar för oss i CELINE butiker och för enheter som du är i kontakt med samt för våra kundserviceteam i Frankrike eller i CELINE enheter utomlands.

   

  Överföringar till utlandet

  För att läsa mer(avsnitt 3.5)

   

  För att garantera säkerheten och konfidentialiteten vad gäller dina personuppgifter när dessa överförs till CELINE enheter och butiker utanför Europeiska unionen, har vi infört de avtalsmässiga garantier som krävs för att på ett lämpligt sätt skydda de överförda uppgifterna.

   

  Hur länge vi behåller dina uppgifter

  För att läsa mer(avsnitt 3.6)

   

  I allmänhet kommer CELINE att behålla dina personuppgifter så länge du förblir kund och till dess att gällande garantier löper ut. De kommer endast att behållas efter denna tidpunkt med ditt tillstånd eller för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser.

   

  Dina rättigheter och valmöjligheter

  För att läsa mer (avsnitt 3.10 och 3.11)

   

  I enlighet med lagar och förordningar om dataskydd har du rätt att få tillgång till, ändra, kräva radering av samt utöva andra rättigheter gällande dina personuppgifter.

   

  Du kan när som helst ändra ditt beslut om huruvida du vill få nyhetsbrev från CELINE. För mer information, se avsnitt 3.11.

  Du kan även avaktivera användningen av cookies genom att klicka här.

  Kontakta CELINE

  För att läsa mer (avsnitt 4)

   

   För frågor eller anspråk gällande denna sekretesspolicy kan du kontakta CELINE
  • per telefon på det nummer som anges på webbplatsens kontaktsida, måndag till lördag 9:00-20:00.
  • via e-post: clientservice.eu@celine.com

   

  Om problem uppstår kan du ta kontakt med dataskyddsavdelningen på följande postadress: CELINE Service Clients, 16 rue Vivienne, 75 002 Paris eller via e-post till dataprotection@celine.fr.

   

   

  3 Vår policy mer ingående

   

  3.1 HUR CELINE ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER

   

  Dina personuppgifter samlas bara in när CELINE har rättslig grund för att göra detta.

   

  Därför behandlar vi bara personuppgifter när det är nödvändigt:

   

  1/För att hantera dina begäranden, t.ex:

   

  • Skicka dig information om våra erbjudanden, nyheter och evenemang (nyhetsbrev, inbjudningar och andra publikationer via de kanaler som du kommer att ha angivit i förväg: vanlig post, e-post, telefon, SMS och direktmeddelanden).
  • Hantera din begäran om ett möte med en medarbetare hos CELINE för hantering av dina krav och klagomål.
  • Förbättra driften av webbplatsen genom att generera statistik, anpassa webbplatsens gränssnitt utifrån dina preferenser samt skicka ut riktade annonser eller reklammaterial i enlighet med vår cookiepolicy.

   

  2/För att förse dig med tjänster och ta hand om dina beställningar samt för att uppfylla våra kontraktsenliga skyldigheter och i synnerhet följande:

   

  • Göra det möjligt för dig att skapa ditt personliga konto och köpa CELINE produkter på nätet.
  • Hantera dina beställningar och leveransen av dessa samt de tillhörande garantierna.
  • Utföra annan service, aktuell och framtida, i samband med tjänsterna och vilken står angiven i de motsvarande användarvillkoren.

   

  3/För att utveckla CELINE berättigade intressen:

   

  • Hantera vårt förhållande med dig genom att ha en uppdaterad central databas för våra befintliga och potentiella kunder som gör det möjligt för oss att proaktivt hantera vårt affärsförhållande.
  • Se till att vi tillhandahåller högkvalitativa tjänster genom att genomföra undersökningar och mäta kvaliteten på vårt callcenters telefonbemötande.
  • Ta fram undersökningsrapporter och statistik efter anonymisering av underliggande data eller efter införande av förfaranden som ska förhindra att data felaktigt länkas till en identifierad person.
  • Se till att dina onlinetransaktioner är säkra samt förhindra bedrägeri och uteblivna betalningar.

  För alla dessa syften som grundar sig på våra berättigade intressen, tar vi hänsyn till de möjliga konsekvenser som insamlingen av dessa uppgifter kan få för dig och för webbplatsens användare i allmänhet. Om vår uppfattning är att dina intressen eller dina grundläggande rättigheter och friheter överskrider våra berättigade intressen, kommer vi att avstå från att använda dina personuppgifter på dessa grunder och vi kan komma att be om ditt samtycke från fall till fall.

   

  4/Grundat på ditt särskilda samtycke

   

  När du registrerar dig för ett kundkort hos CELINE för att få CELINE personliga välkomnande i våra butiker över hela världen, samtycker du till att den information som är förbunden med dina köp och interaktioner med CELINE kan komma att användas för att förstå vilka dina behov och preferenser är, fastställa din kundprofil och låta alla CELINE butiker och enheter få ta del av dessa, inbegripet dem utanför Europeiska unionen, så att de ska kunna ge dig samma personliga välkomnande som du har rätt att förvänta dig i alla våra butiker.

   

  3.2 3.2 Anmärkning gällande behandling av personuppgifter i syfte att förhindra och hantera uteblivna betalningar

   

  I syfte att bekämpa internetbedrägerier, samlas information automatiskt in om din beställning och om den enhet som används för att genomföra beställningen (såsom operativsystem, enhetens lokalisering, huruvida proxyserver har använts osv.). I enlighet med ditt samtycke används denna information för att analysera dina transaktioner i syfte att upptäcka bedrägerier och förhindra uteblivna betalningar. Informationen kan komma att överföras till vår betaltjänstleverantör och till någon tredje part som enligt lag är vederbörligt godkänd enbart för att verifiera din identitet samt giltigheten i beställningen, den valda betalningsmetoden och den begärda leveransadressen.

   

  Du kan hålla inne eller dra tillbaka ditt medgivande när som helst i enlighet med villkoren i vår cookiepolicy. Om du emellertid skulle vägra att låta oss använda cookies för att säkra transaktionerna, kan din beställning komma att inte godkännas automatiskt utan granskas manuellt. Du kan komma att bli ombedd att lämna ID-bevis för att bekräfta din beställning.

   

  För frågor angående dessa kontroller, eller om ditt konto blir blockerat, vill vi be att du kontaktar vår kundserviceenhet (se avsnittet med rubriken Kontakta oss).

   

  3.3 Kategorier av uppgifter som samlas in av CELINE

   

  Information som du tillhandahåller oss direkt

  Vi samlar in den information som du lämnar oss direkt när du använder vår webbplats och våra tjänster.

   

  Det är exempelvis fallet när du skapar ett onlinekonto, registrerar dig för att få nyheter från oss, handlar online eller i våra butiker eller gör en telefonbokning med våra kundrådgivare.

   

  De kategorier av personuppgifter som vi samlar in direkt från dig inbegriper följande:

   

  • Dina identifikations- och kontaktuppgifter (såsom för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer, födelsedatum, modersmål och föredraget kontaktsätt) som behövs för att identifiera dig eller kontakta dig när du använder någon av de tjänster som tillhandahålls av CELINE.
  • Transaktionsrelaterad information som behövs för att hantera din beställning (valda produkter, leverans- och faktureringsadress, telefonnummer och betalningsmetod samt dina bankkortsuppgifter för att möjliggöra fakturering: kontohavares namn, kortnummer och sista giltighetsdatum när betalning sker med bankkort).
  • Uppgifter för översyn av vårt affärsförhållande (ditt ordernummer, din köphistorik, dina kontakter och förfrågningar eller din korrespondens med vår kundserviceenhet.
  • Sociodemografiska data (såsom din ålder och ditt yrke).
  • Uppgifter gällande dina preferenser och din person (stil som föredras, storlek, favoritfärg osv.).

  De personuppgifter som är oumbärliga för att CELINE ska kunna uppfylla ovanstående syften är markerade på olika sidor på webbplatsen. Om du inte lämnar dessa uppgifter i de obligatoriska fälten, kan CELINE kanske inte svara på dina förfrågningar och/eller förse dig med de produkter och tjänster som du vill ha. Alla övriga uppgifter är endast valfria och gör det möjligt för oss att lära känna dig bättre och förbättra det sätt på vilket vi kan kommunicera med dig och de tjänster som vi tillhandahåller dig.

   

  I våra butiker eller under de evenemang som vi anordnar (till exempel modeshower eller privata försäljningstillfällen i din lokala butik), kan vi komma att samla in ytterligare personuppgifter enligt villkor och i syften som särskilt meddelas dig vid den tidpunkten.

   

  Den information som CELINE samlar in automatiskt

  Andra data samlas in automatiskt när du besöker webbplatsen, använder våra tjänster eller genomför en transaktion hos oss:

   

  • Anslutningsdata gällande den enhet som används: din IP-adress, den webbläsare du använder och olika uppgifter om dina sökningar på vår webbplats samlas också in i administrativa syften och/eller för att ta fram statistik i enlighet med beskrivningen i vår cookiepolicy.
  • Information om dina sökvanor: vi använder cookies och andra spårningstekniker för att samla in information om dig, såsom dina preferenser och intressen.
  • Uppgifter om geografisk lokalisering: när du aktiverar denna valmöjlighet för att hitta en CELINE-butik.
  • Inspelning av dina samtal med CELINE kundserviceenhet: om du tar kontakt med någon av våra rådgivare kan samtalet komma att spelas in för att säkerställa servicekvaliteten. Du kommer att informeras om detta i det meddelande som spelas upp medan du väntar.

   

  Information gällande tredje parter

  I vissa fall kommer CELINE att samla in information som du lämnar om andra personer, till exempel när du beslutar att köpa och skicka produkter till någon annan. Denna information används bara för att genomföra din begäran och aldrig för att skicka marknadsföringsmaterial till dina kontakter såvida inte dessa personligen väljer att få information från CELINE.

   

  3.4 Mottagarna av dina personuppgifter

   

  • Hantering av webbplatsen och tjänsterna

  Dina personuppgifter behandlas av CELINE. De kommer inte att överföras till eller göras tillgängliga för tredje parter andra än (i) CELINE underleverantörer och tjänsteleverantörer (till exempel vår kundservice) som endast har en rent teknisk eller logistisk funktion (transportföretag, leverantörer av värdtjänster och underhåll avseende webbplatsen, leverantörer av betalnings- och bedrägeriförebyggande tjänster osv.) och (ii) i det fall det skulle ske en omorganisering av vårt företag, inbegripet en fullständig eller delvis avyttring av våra tillgångar, fusion, övertagande, förvärv, uppdelning samt i allmänhet en operation för omorganisering i syfte att säkerställa kontinuiteten i de tillhandahållna tjänsterna.

   

  • Personligt anpassad kundhantering, prospektering

  Dina personuppgifter är åtkomliga för behörig personal som arbetar i CELINE butiker och enheter som du är i kontakt med, såväl som för våra kundserviceteam i Frankrike eller i CELINE enheter utomlands.

   

  Under förutsättning att du ger ditt samtycke, kan du därför få information från dem om erbjudanden, nyheter och evenemang vid vårt företag i Frankrike och utomlands.

   

  • Skydd och försvar av CELINE intressen

  Slutligen kan CELINE komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje parter i de fall då ett utlämnande krävs enligt lag, förvaltningsbestämmelser eller ett domstolsutslag eller om detta utlämnande krävs för att säkra skyddet och försvaret av CELINE intressen (exempelvis till externa operatörer och ombud när det gäller återkrav av skulder och till våra försäkringsbolag när det gäller lån av produkt).

   

  3.5 Överföring av dina uppgifter till utlandet

   

  Dina personuppgifter kan komma att överföras till våra butiker, enheter och tjänsteleverantörer utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), till länder där gällande regler och förordningar för dataskydd är andra än dem som gäller inom EES, såsom Australien, Kina, Förenade Arabemiraten, Förenta staterna, Japan, Macau, Singapore, Thailand och Taiwan.

   

  Dessa överföringar äger endast rum när så krävs för att behandla dina begäranden och förse dig med samma servicenivå i alla de butiker som du är i kontakt med.

   

  De kommer endast att äga rum i enlighet med lämpliga garantier som är utformade att säkerställa en tillräcklig säkerhetsnivå för din rätt till integritet och dina grundläggande rättigheter, såsom ingående av standardavtalsklausulerna som antagits av EU-kommissionen. Ett dokument med uppgifter om de garantier som införts av CELINE kommer att lämnas ut omedelbart efter att en begäran inkommit till CELINE.

   

  Dessutom kan dina personuppgifter överföras inom ramen för dina beställningar till våra tjänsteleverantörer utanför Europeiska unionen som är involverade i leveransen av dina beställningar.

   

  3.6 Lagringsperiod

   

  CELINE behåller inte dina personuppgifter längre än vad som är strikt nödvändigt för genomförandet av de syften för vilka de samlats in.

   

  Nyhetsbrev, kontakter och klagomål

  De identifikationsuppgifter rörande kunden som används med dennas samtycke för att skicka nyhetsbrev och andra publikationer från CELINE kommer att behållas under en period på tre år från och med att de samlas in eller från och med tidpunkten för kundens sista kontakt.

   

  Personuppgifter och allmän information om dina förfrågningar (till exempel inlednings- och avslutningsdatum samt föremålet för förfrågan) som samlas in och behandlas i avsnittet ”Kontakta oss” eller till följd av en kontakt med kundservicen kommer endast att bevaras i fem år i vårt unika kundregister. Inspelade samtal bevaras av vår kundtjänst i sex månader.

   

  I arkiveringssyfte kan CELINE även komma att bevara sin korrespondens med användarna av webbplatsen samt svaren på frågor eller kommentarer som kundserviceenheten skickat till användarna.

   

  • Uppgifter om beställningar, tidigare köp och ”känn din kund”

  CELINE kommer att bevara uppgifter gällande dina beställningar så länge du förblir kund (dvs. har ett aktivt kundkonto eller regelbunden kontakt med våra butiker) och till dess att gällande garantier löper ut. Dessa uppgifter kommer endast att bevaras efter denna tidpunkt med ditt samtycke eller i redovisnings- och bevissyfte eller för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga skyldigheter eller för studier och statistik efter att uppgifterna anonymiserats.

   

  • Betalningsuppgifter

  Dina betalningsuppgifter kommer att bevaras säkert under den period som behövs för att bekräfta din beställning och din betalning och kommer därefter omedelbart att förstöras. Om problem uppstår med din betalning kommer dina uppgifter att bevaras under den tid då händelsen hanteras och därefter under en period på tre till fem år, beroende på hur allvarlig händelsen varit.

   

  • Kundkontouppgifter

  Ditt kundkonto på vår webbplats kommer att förbli aktivt till dess att du beslutar att stänga det och så länge du genomför köp på vår webbplats. Om du inte är aktiv under en period på tre år kommer detta konto att avaktiveras.

   

  I samband med utgången av denna tidsfrist på tre år kan CELINE komma att kontakta sina kunder för att ta reda på huruvida dessa vill (i) fortsätta att få nyhetsbrev och andra publikationer från CELINE och/eller (ii) behålla sitt kundkonto på webbplatsen. Dina uppgifter kommer att förstöras inom två arbetsdagar efter att du skickat oss en begäran om att avbryta prenumerationen.

   

  Kunder kan när som helst stänga sina konton och/eller avbryta prenumerationen på våra nyhetsbrev. För att göra detta ber vi att du kontaktar vår kundserviceenhet via e-post på clientservice.eu@celine.com eller klickar på länken för avbrytande av prenumeration som finns med i varje nyhetsbrev. Du han även utöva denna rättighet genom att fylla i ”Kontakta oss”-formuläret på vår webbplats, där du uppger föremålet för din begäran efter att ha läst igenom relevant avsnitt i våra Vanliga frågor.

   

  Slutligen kommer de anslutningsloggar som med ditt samtycke samlas in av cookies och andra spårningstekniker på vår webbplats att bevaras i enlighet med gällande förordningar under en tidsperiod som inte överstiger 13 månader. För mer information, se vår cookiepolicy.

   

  3.7 Länkar

   

  Webbplatsen kan komma att ha länkar till tredje partens webbplatser. CELINE har ingen kontroll över innehållet, sekretesspolicyn eller dataskyddspolicyn på dessa tredje partens webbplatser eller över deras verksamhet. Användningen av den information som du kan komma att lämna till tredje parter på andra webbplatser eller som dessa tredje parter kan komma att samla in på dessa andra webbplatser regleras inte av denna sekretesspolicy. Du bör noga gå igenom sekretess- och dataskyddspolicyerna på dessa tredje partens webbplatser och kontakta dess utgivare om du har frågor om hur de använder dina personuppgifter. CELINE frånsäger sig härmed allt ansvar för en tredje parts underlåtelse att använda dina personuppgifter i enlighet med dess sekretesspolicy eller andra avtalsmässiga eller rättsliga skyldigheter som är bindande för den tredje parten.

   

  3.8 Säkerhet

   

  CELINE har infört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att garantera sekretessen och säkerheten vad gäller dina personuppgifter för att förhindra förlust, förstöring, ändring samt obehörig åtkomst och spridning. Till exempel:

   

  • CELINE datorsystem är utrustade med hård- och mjukvaruskydd som uppfyller branschens högsta standarder. Fysiska och elektroniska förfaranden för säkerhetskopiering av de data som samlas in på webbplatsen har införts i enlighet med gällande fransk lag och EU:s dataskyddsförordningar.
  • CELINE anställda som via sina arbetsuppgifter har tillgång till dina personuppgifter måste följa strikta sekretesskrav.
  • CELINE tjänste- och underleverantörer är bundna av skriftliga åtaganden att införa lämpliga säkerhetsåtgärder för att garantera skyddet av dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.
  • Alla de betalningsuppgifter som du lämnar på webbplatsen lagras på den säkra webbplats som tillhör den tjänsteleverantör som valts av CELINE. De transaktioner som genomförs på webbplatsen skyddas med SSL-kryptering.

   

  3.9 Ändringar och uppdateringar i sekretesspolicyn

   

  Denna sekretesspolicy är förenlig med CELINE gällande praxis. Den kan komma att ändras och uppdateras för att spegla förändringar i CELINE praxis, tillhandahålla mer information eller följa bestämmelserna i gällande förordningar.

   

  Om det sker en ändring eller uppdatering kommer den reviderade sekretesspolicyn att läggas ut på webbplatsen tillsammans med ett meddelande om datumet för den senaste uppdateringen. Du kommer även att informeras via ett meddelande på webbplatsen som uppmanar dig att läsa den uppdaterade sekretesspolicyn. Om du har ett kundkonto hos CELINE kommer vi att informera dig om uppdateringen via e-post eller meddelande på ditt konto i förhand.

   

  3.10 Dina rättigheter och valmöjligheter

   

  Tillgång och rättelse

  Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter och att kräva att uppgifter som visar sig vara oriktiga rättas eller förstörs. Om du har ett kundkonto hos CELINE har du direkt tillgång till de uppgifter som finns i ditt onlinekonto och kan rätta/radera dem i tillämpliga fall. Du har även tillgång till din transaktionshistorik/transaktionslogg och dina val gällande marknadsföring.

   

  I tillämpliga fall måste du se till att du förser CELINE med uppdateringar eller ändringar av dina personuppgifter, däribland din postadress och/eller e-postadress, för att vi ska kunna skicka dina beställningar till rätt adress och vid behov kontakta dig gällande dem.

   

  Andra rättigheter

   

  Radering. Du kan även kräva att dina personuppgifter raderas förutsatt att CELINE inte längre behöver bevara dem.

   

  Motsättande. Du kan också motsätta dig behandling av dina personuppgifter eller kräva begränsningar i sådan behandling, såvida inte behandlingen är nödvändig för att hantera de tjänster som du begär.

   

  Återkallande av samtycke. I de fall där behandling av dina uppgifter grundar sig på ditt samtycke kan du dra tillbaka detta när som helst.

   

  Dataportabilitet.Vidare kan du utöva din rätt till dataportabilitet, dvs. du har rätt att erhålla de personuppgifter som du har gett oss i ett strukturerat och maskinläsbart format, där dessa uppgifter har lämnats till oss direkt mot bakgrund av ditt samtycke eller ett avtal som upprättats och undertecknats tillsammans med dig och vilket är föremål för automatiserad behandling.

   

  Instruktioner. Du kan även lämna oss dina instruktioner gällande bevarande, radering och utlämnande av dina personuppgifter efter ditt frånfälle och ändra dessa instruktioner när som helst.

   

  Dessa rättigheter kan utövas direkt med CELINE i enlighet med villkoren i avsnitt 4 ”Kontakta oss” . Du kan komma att få lämna bevis för din identitet.

   

  3.11Avbrytande av prenumeration på våra nyhetsbrev, krav på upphörande av riktade annonser

   

  Du kan återkalla ditt samtycke när som helst och kräva att inte längre få meddelanden från oss om våra erbjudanden, nyheter och evenemang genom att klicka på den länk som i detta syfte finns med i varje e-postmeddelande som vi skickar till dig. Du kan även kontakta oss per telefon på det nummer som står på webbplatsens kontaktsida (samtal debiteras som vanliga lokalsamtal), måndag till lördag 9:00-20:00 eller via e-post till följande adress: clientservice.eu@celine.com.

   

  Du kan även motsätta dig att CELINE använder dina personuppgifter för marknadsföring eller upprättande av din kundprofil. I det fallet kommer du dock inte längre att kunna få anpassade erbjudanden eller tjänster.

   

  4 Kontakta oss

   

  Om du har frågor angående denna sekretesspolicy eller CELINE rutiner för dataskydd, tveka inte att kontakta vår kundserviceenhet via sidan ”Kontakta oss” på webbplatsen, direkt via e-post till clientservice.eu@celine.com eller per telefon till det nummer som anges på webbplatsens kontaktsida, måndag till lördag 10:00-19:00 CET, alternativt via vanlig post till CELINE, Service Clients, 16 rue Vivienne, 75002 Paris, Frankrike.

   

  Om ett problem har uppstått eller du behöver mer information om vår policy för dataskydd ber vi att du kontaktar vårt dataskyddsombud via e-post till följande adress: dataprotection@celine.fr eller per vanlig post till Data Protection Officer (DPO) CELINE 16 rue Vivienne 75 002 Paris.

   

  Om du inte är nöjd med det sätt på vilket CELINE samlar in och behandlar dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till CNIL (den franska dataskyddsmyndigheten) genom att gå till https://www.cnil.fr/fr/plaintes/ eller skriva till följande adress: 3 Place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 PARIS CEDEX 07, Frankrike. Om du är bosatt i ett annat EU-land kan du lämna in ditt klagomål till den dataskyddsmyndighet som är behörig på den plats där du är bosatt eller där du har interagerat med CELINE.